+47 90 88 44 10

Streaming og videokonferanse

Streaming og videokonferanse er teknologier som gjør at flere kan møtes og vårt miljøavtrykk kan reduseres. Vi kan legge til rette for begge deler og har god erfaring med hvordan teknologiene kan brukes på en effektiv og god måte. Streaming gjør at man kan nå mange flere enn de som deltar på arrangementet. Man kan også la innholdet ligge på nett og fungere som reklame for neste arrangement.

Videokonferanse er en effektiv måte å møtes på. Her er det imidlertid ekstremt viktig at teknologien ikke står i veien for møtet man skal ha. Vi kan med hjelp av våre samarbeidspartnere tilby utstyr av høy kvalitet som sikrer selve gjennomføringen. Vi har også lang erfaring med å tilrettelegge i forkant slik at alle som skal delta har korrekt utstyr og software som sikrer en god opplevelse for alle parter.

Møte mellom to store grupper på ulike steder i Norge