+47 90 88 44 10

Visualisering av din idè

Det kan være vanskelig å formidle en idé uten å vise til tegninger eller bilder. En tegning på en serviett kan gjøre nytten, men noen ganger er det bedre med en visualisering som både kan vise frem idèen og brukes til å finne ut om den er gjennomførbar, om det virkelig er plass til alle en ønsker, siktlinjer og romfølelsen. En tegning i 2D eller 3D gir ofte gode svar, og et godt bilde når du skal dele din idé med andre.

Visualisering av scene for konferanse

Visualisering av sal og scene for middag

Bordoppsett til middag på Haubitz låve

Visualisering middag på Haubitz låve

Gi tekniske tegninger nytt liv

I byggeprosjekter foreligger det ofte plantegninger. Disse tegningene viser ikke så lett hvor mye plass man egentlig får i et ferdig bygg. Vi tegner om en 2D tegning til et 3D-miljø hvor vi tegner inn inventar og andre elementer som ønskes i bygget. Dette har vi gjort på mange byggeprosjekter og det gir brukere av bygget en bedre forståelse i planleggingen.


Vi spesialiserer oss på kulturbygg og kan være med som eksterne konsulenter på slike prosjekter. Vi kan komme med byggtekniske anbefalinger, utarbeide plan for elektrisk og teknisk installasjon og utarbeide anbudspapirer. Vi kan følge prosessen fra innhenting av brukerbehov og frem til bygget står klart til bruk.

Konsertscene sett ovenenfra

Konsertscene sett fra publikumsplass

Teatersal sett ovenenfra

Teatersal sett fra bakerste rad

Teatersal sett fra bakerste rad med scenelys påskrudd

Gi alle samme utgangspunkt

Ved gjennomføring av større arrangementer kan det være lurt at alle involverte jobber ut fra det samme utgangspunktet. Et områdekart er en god måte å gi en felles forståelse av det store bildet. Kartet gir en oversikt over hele området og man kan zoome inn for å se detaljer.


Når vi leder større prosjekter er regelen at det som ikke er tegnet i kartet ikke kan settes opp. Da unngår man både at ikke godkjent utstyr blir satt opp og at utstyr settes på feil sted. Dette sparer tid, frustrasjon og kostnader.